အစိုးရ တစ္ႏွစ္တာ ကာလမွာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ အဆင့္ျမွင့္၊ တိုးခ်ဲ႕

0
748

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စာသင္ေက်ာင္း ၃၃၁၂ ေက်ာင္းကို အဆင့္ျမွင့္၊ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္မႈ အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေက်ာင္းသားဦးေရ ျပည့္မီတဲ့ ေက်ာင္း ၉၃၇ ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ သြားလာေရးခက္ခဲတဲ့ ေက်ာင္း ၂၃၇၅ ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ၃၃၁၂ ေက်ာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စာသင္ေက်ာင္း ၅၂၂ ေက်ာင္း၊ ဆရာ ဆရာမ ၁၈၆၉၇ ဦးနဲ႔ ေက်ာင္းသား ၄၂၂၂၆၇ ဦး တိုးတက္လာပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)