ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲဆႏၵရွင္ ၃၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိ

0
321

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အမွတ္(၄) မဲဆႏၵနယ္ မွာ မဲဆႏၵရွင္ ၃၂၁၀၀၀ ဦးရွိတယ္လို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔(ခြဲ)႐ံုးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာတုန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက လစ္လပ္ေနရာ ၉၇ ေနရာရွိခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာပဲ ရွိေနတာပါ။

မဲဆႏၵရွင္ သံုးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ မဲ႐ံုေပါင္း ၃၅၃ ႐ံု ထားရွိေပးမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ခြဲ႐ံုးေတြအျပင္ အမ်ားျမင္သာသိရွိေအာင္ ေက်းရြာခြဲေတြအထိ မဲစာရင္းေတြ ကပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမ်ာ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းနဲ႔ အမွားအနည္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာ၊ အျငင္းပြားမႈေတြကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ခ်က္ခ်င္း ညိႇႏိႈင္းေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔(ခဲြ) ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿဖိဳးကိုလင္း (ေညာင္ဝိုင္း)

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)