ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

0
345

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဥႆာၿမိဳ႕ (၇)ရပ္ကြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔(ခြဲ)႐ံုးမွာ ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝးမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအျငင္းပြားမႈနဲ႔ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက အခ်ိန္တိုအတြင္း ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကိုပါ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

အစည္းအေဝးကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔(ခြဲ)႐ံုး ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က တက္ေရာက္ၿပီး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေကာ္မတီရဲ႕ အဓိကတာဝန္ေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔႐ံုးရဲ႕ ၁၈၊ ၁၊ ၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ ေၾကညာစာအမွတ္ (၄/၂၀၁၇)အရ ဖြဲ႔စ္းခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၂၆ ဦး၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ ၂၈ ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ့္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕မွာ ၂၈ ဦး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕မွာ ၂၇ ဦးတို႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မတီမွာ တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွႈ္အဖြ႔ဲ(ခဲြ)႐ံုးက တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ေတြနဲ႔ ၾသဇာရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ၿဖိဳးကိုလင္း (ေညာင္ဝိုင္း)

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)