ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးမွ ႏိုင္ငံေရး ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္

0
296

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးက ႏိုင္ငံေရးေၾကညာစာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ဒီကေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးအေနနဲ႔ အေျခခံႏိုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ သံုးရပ္နဲ႔ ရပ္တည္သြားမွာပါ။

အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုဘက္မွ ရပ္တည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူဖို႔၊ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈစနစ္ မွန္သမွ် ကင္းစင္ၿပီး လူမႈဘဝတရားမွ်တမႈရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆီကို ဦးတည္ဖို႔၊ လူထုအားကို အဓိကထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အဲဒီ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ေဖာျ္ပထားပါတယ္

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)