၂၀၁၆ အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္းကိန္းမွာ ျမန္မာ အဆင့္ ၁၄၇ ကေန ၁၃၆ ကို တက္လာ

0
335

အမွီအခုိကင္းတဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Transparency International ရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္းကိန္းအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္းကိန္းမွာ အဆင့္ ၁၄၇ မွာ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ မွာေတာ့ ၁၃၆ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္အလိုက္သတ္မွတ္ရရင္ေတာ့ ျမန္မာဟာ ၂၀၁၂ မွာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ မွာ ၂၁န႔ဲ ၂၀၁၅ မွာ ၂၂ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ မွာေတာ့ ၂၈ မွတ္အထိ တိုးလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္းကိန္းမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမၻာဒီးယားလို အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက အဆင့္ ၇၆ အထိ ရပ္တည္ေနေပမဲ့ ၂၀၁၆ မွာေတာ့ ၁၀၁ အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဟာ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာဆုိရင္ေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားလာတဲ့ ႏိုင္ငံက အဂတိနည္းလာတဲ့ ႏုိင္ငံထက္ ပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)