သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(ခ)စီမံကိန္း တိုးခ်ဲ႔ေဆာက္လုပ္ေန

0
245

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လည္ပတ္ေနတ့ဲ သီလဝါအထူးစီးပြားဇုန္ကို စီမံကိန္းတိုးခ်ဲ႕မႈေတြလုပ္ေနၿပီး ဇုန္အပိုင္း(ခ)ကို ေဆာက္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇုန္အပိုင္း(ခ)ဟာ ၁၀၁ ဟက္တာ အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး ဇုန္အပိုင္း(က)ရဲ႕ ေတာင္ပိုင္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဇုန္အပိုင္း(က)ကေတာ့ ၄၀၅ ဟက္တာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ကာ ခုခ်ိန္မွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈွေတြလည္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(ခ)ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြအတြက္ ေျမေတြ ငွားရမ္းေပးဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။

လက္ရွိ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံက ကုမၸဏီေပါင္း ၇၈ ခုက စက္႐ံုေတြဖြင့္လွစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ  ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ံု၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း စတဲ့ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံ ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)