ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို PACE အဖြဲ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာမယ္

0
264

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အားလံုးရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (PACE)က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔မွာလုပ္တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳမည့္ နည္းစနစ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားမွာ PACE အဖြဲ႔ရဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာမွာ အရင္ဆံုး ေၾကညာျပသထားတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ဘယ္ေလာက္ထိ မွန္ကန္မႈရွိသလဲဆိုတဲ့ အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ဖို႔လည္း ျပင္ဆင္သြားမယ္လို႔ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာပါတယ္။

PACE အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ကာလကစတင္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း တင္သြင္းမႈ၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာျပသမႈ ျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္ းႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုပါ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)