ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို ၂၀၁၇ မတ္လမွာ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲမယ္

0
300

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေက်းလက္လမ္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔နဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ဖို႔ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ အၿပီးေရးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေရႊဝါထြန္းဟိုတယ္မွာ လုပ္တဲ့ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ(မူၾကမ္း) အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဦးစီးဌာနက အဲဒီလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အဲဒီအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔က ႀကီးမွဴးၿပီး က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ေက်းရြာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေက်းလက္လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ရာသီမေရြးသြားလာႏိုင္တဲ့ ေက်းလက္လမ္းေတြ ေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ(မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲထားတာလို႔ အဲဒီပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေက်းလက္လမ္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ(မူၾကမ္း)မွာ ေက်းလက္လမ္းေတြရဲ႕ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ေက်းလက္လမ္းနဲ႔ တံတားေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသ ဆက္သြယ္ေရးအေျခအေန၊ အဓိက ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ရံပံုေငြ ရရွိမႈ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈနဲ႔ ဦးစားေပးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ အသံုးစရိတ္ ခဲြေဝမႈ၊ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တာဝန္ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေနရာမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုျဖစ္တဲ့ လမ္းနဲ႔တံတား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ အေရးႀကီးတဲံအခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔လည္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္သြယ္တဲ့ လမ္းေတြ၊ ၿမိဳ႕နဲ႔ ေက်းရြာဆက္တဲ့ လမ္းေတြ လိုအပ္သေလာက္ မရွိေသးတာေၾကာင့္ ေဖာက္လုပ္ဖို႔ အမ်ားအျပား လိုအပ္ၿပီး ရာသီမေရြးသြားလာႏိုင္တဲ့ လမ္းေတြျဖစ္လာေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဲဒီအခမ္းအနားမွာ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝိုင္း)

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)