ျမန္မာကေလးမ်ား အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း ကုလ တပ္လွန္႔

0
293

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေန႔စဥ္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၁၅၀ ခန္႔ ေသေဘးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ကေလးငယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အသင့္အတင့္နဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ေအဂ်င္စီျဖစ္တဲ့ ယူနီဆက္ဖ္ (UNICEF) က တပ္လွန္႔ လိုက္ပါတယ္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေလာက္ ေနခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ပြင့္လင္းလာတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အက်ိဳးေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း၊ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးျခင္းနဲ႔ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေဝးလံတဲ့ေဒသက ကေလးငယ္ေတြ ခံစားရျခင္း မရွိဘူးလို႔ ယူနီဆက္ဖ္ရဲ႕ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့ အေၾကာက္တရား၊ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္မဲ့ေနတဲ့ ျမန္မာကေလးငယ္ေပါင္း ၂ ဒသမ ၂ သန္း ရွိေနတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးနဲ႔ အေျခခံေဆာက္အဦေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရး လုပ္ေဆာင္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသက ကေလးငယ္ေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေဒသက ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ၊ ပဋိပကၡဇုန္ထဲမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ၊ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းက မြတ္စလင္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အေရးေပၚ အကူအညီေတြ လိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ တင္းၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ၾကဖို႔ အစီရင္ခံစာက သတိေပးထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)