အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားၿပီး ရလဒ္ရေရး ဦးတည္မႈ သံုးသပ္ဖို႔ KNU ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး တိုက္တြန္း

0
288

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားၿပီး ရလဒ္ရေရး ဦးတည္မႈဟာ မွန္ကန္မွႈ ရွိ၊ မရွိ သံုးသပ္ၾကဖို႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း အေၾကအလည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြမႈက ထြက္ေပၚလာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြက ေရရွည္ တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းကို ဦးတည္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးမွာ ပို အေရးႀကီးမလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားဖို႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စား ေျပာၾကားတဲ့ အဖြင့္အမွာစကားမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူေတြ အားလံုးပါဖို႔၊ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကင္းတဲ့ အခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးထားဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တႏိုင္ငံလံုးမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ ၃ ရပ္ အျဖစ္ အႀကံျပဳသြားပါတယ္။

NCA လက္မွတ္ထုိးသူေတြ ပါဝင္မႈေလာက္နဲ႔ ႏိုင္ငံလႊမ္းၿခံဳ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘံုလက္ခံႏိုင္တဲ့ မူနဲ႔ စံ တန္ဖိုးေတြ အုပ္ျမစ္ခ်ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)