စားသံုးသူေတြရဲ႕ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကုိ တုိင္ၾကားနုိင္ဖုိ႔ စီးပြားကူးသန္း စီစဥ္ေန

0
288

စားသံုးသူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြကုိ အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနက
ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

ooredoo-01-0

စားသံုးသူေတြ ၀ယ္ယူသံုးစြဲတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာပါ ဒီအစီအစဥ္ကုိ အာဆီယံစားသံုးသူကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံမႈနဲ႔ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။

စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာအေနနဲ႔ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စားသံုးသူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြကုိ တုိင္ၾကားသမွ် လက္ခံေျဖရွင္း ေပးေနေပမယ့္ ျပည္သူေတြက သိရွိမႈနည္းပါးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)