ကားအစီးရေ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဆူဇူကီးက ဒေါ်လာ ၁၀၉ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်

0
178
devices -->

မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စက်ရုံတစ်ရုံမှာ ကားအစီးရေ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၉ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ ဆူဇူကီး မော်တာ ကုမ္ပဏီက ဒီနေ့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကြေညာပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆူဇူကီး ကားကုမ္ပဏီက စက်ရုံနှစ်ရုံ ရှိပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသစ်အဖြစ် ယန်း ၁၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၈ ဒသမ ၉၁ သန်း) ထပ်တိုးမှာဖြစ်ပြီး စက်ရုံကို ၁၀ ဆ တိုးချဲ့ကာ ကားထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း တိုးမြှင့်မှာပါ။

အခု ရငွးနှီးမှှုပနွှံမှု ထပတွိုးပှီး တိုးခှဲ့မယွ့ စကရွုံဟာ ရနကွုနမွှို့အရှေ့တောငပွိုငွး၊ စကမွှုဇုနမွှာ တညရွှိပါတယွ။ အဲဒီ စကရွုံကနေ Swift နဲ့ Ertiga မီနီဗနွ အပါအဝငွ ကား အမှိုးအစား သုံးခု ထုတလွုပနွပေါတယွ။

ကားအစီးရေ တိုးမှှင့ထှုတလှုပရှေးအတှကှ ဆူဇူကီးက ဒေါလှာ ၁၀၉ သနှး ရငှးနှီးမှှုပနှှံမယှ

မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စက်ရုံတစ်ရုံမှာ ကားအစီးရေ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၉ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ ဆူဇူကီး မော်တာ ကုမ္ပဏီက ဒီနေ့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကြေညာပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆူဇူကီး ကားကုမ္ပဏီက စက်ရုံနှစ်ရုံ ရှိပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသစ်အဖြစ် ယန်း ၁၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၈ ဒသမ ၉၁ သန်း) ထပ်တိုးမှာဖြစ်ပြီး စက်ရုံကို ၁၀ ဆ တိုးချဲ့ကာ ကားထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း တိုးမြှင့်မှာပါ။

အခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထပ်တိုးပြီး တိုးချဲ့မယ့် စက်ရုံဟာ ရန်ကုန်မြို့အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ စက်မှုဇုန်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ စက်ရုံကနေ Swift နဲ့ Ertiga မီနီဗန် အပါအဝင် ကား အမျိုးအစား သုံးခု ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။