လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အလယ္အလတ္အဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိ

0
274

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာမွာ အလယ္အလတ္ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာတယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) က ထုတ္ျပန္တဲ့ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္း (HDI) မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၈ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၄၅ ကို တိုးတက္ ေရာက္ရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေရး အညႊန္းကိန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ရမွတ္ ၀.၅၅၂ ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၀.၅၅၆ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးႏွစ္အတြင္း ရမွတ္ ၅.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္လာတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ UNDP ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ရီနားတား ဒက္စ္ဆယ္လီယန္က မေန႔က မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က UNDP ရံုး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မိခင္က်န္းမာေရးနဲ႔ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးမႈမွာေတာ့ ေတာင္အာရွရဲ႕ ပ်မ္းမွ် အဆင့္မွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)