အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေစဖို႔ ပညာေရးစနစ္ကို အဓိကထား ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေျပာၾကား

0
374

လာမယ့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြနဲ႔ အရြယ္ေရာက္သူေတြ အားလံုးရဲ႕ ဘ၀တစ္သက္တာ ပညာသင္ယူမႈ ရရွိေစဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိိေစဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကို အဓိကထားေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္း ရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)မွာျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း
(၂၀၁၆-၂၀၂၁)စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားမွာ အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာ ပညာေရးမွစရမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ထားၿပီး အဲဒီစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိိက ဘာလိုအပ္သလဲ ဆိုတာကို အားလံုးစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ပညာရရွိေရးမွာအေရးႀကီးဆံုးက သင္ယူခ်င္စိတ္ပင္ျဖစ္ၿပီးသင္ယူခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို သင္ေပးသူေတြမွာ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီးအဲဒါမွ သင္ၾကား ခံရသူေတြကိုယ္တိုင္လည္း အလားတူ စိတ္ဓာတ္ေတြ ပြားမ်ားလာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲ၊ ေရးဆြဲ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ပါ၀င္သူ အားလံုးက ေအာင္ျမင္မႈကို ဦးတည္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ေျပာၾကားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)