ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီေတြမွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေလ့လာသူအျဖစ္ တာဝန္ခန္႔

0
344

တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၄၀ နီးပါးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီေတြမွာ ေလ့လာသူေတြအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။

ေကာ္မတီတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ ႏွစ္ဦးစီနဲ႔ စုစုေပါင္း ေကာ္မတီ ၁၉ ခုအတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီ ေကာ္မတီ ၁၉ ခု ထဲမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ စတဲ့ ေကာ္မတီ ပါဝင္ၾကပါတယ္။

ေလ့လာသူအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရတဲ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ တာဝန္ေပးထားတဲ့ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးေတြကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)