၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အရက္နဲ႔စီးကရက္ အခြန္ က်ပ္ ၁၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိခဲ့

0
323

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ အရက္န႔ဲ စီးကရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကေန အခြန္ေငြ က်ပ္ ၁၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းရဲ႕ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာမွာ အဲဒီလိုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အရင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေတြမွာ အရက္နဲ႔ စီးကရက္ကို အခြန္ေကာက္ရာမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တစ္မ်ိဳးတည္းပဲ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အျပင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ကိုပါ ေကာက္ခံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ေကာက္ခံခဲ့ရာမွာ အရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကေန ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အခြန္ ေငြက်ပ္ ၆၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး စီးကရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကေန ၄၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)