ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖည့္စြက္ ဖြဲ႕စည္း

0
322

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉၅/၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖည့္စြက္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

12985568_792618794205672_5069203723758065373_n

အခုလို ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးကို အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာပါ။ အခုလိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္စြဲပါ အမိန္ ႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၇၉/၂၀၁၆ နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အမိန္႔နဲ႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)