အလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မတီနဲ႔ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို့ေဆြးေႏြး

0
384

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မတီနဲ႔ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို့ဟာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္ အအံုမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက တင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။