ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဖဲ႔ြစည္း

0
290

လူမ်ိဳးကို အေျခခံတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။

အဲဒီေကာ္မတီမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းက တစ္ဦးစီ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ သံုးဦးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး စုစုေပါင္း ေကာ္မတီဝင္ ကိုးဦးပါဝင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ပါ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ေတြနဲ႔အညီ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ခ်င္းျပည္နယ္မွာ က်င္းပဖို႔ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းတာ ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ေစေရး၊ စနစ္တက်ရွိေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)