ဂ်ပန္ယန္း ဘီလီယံ ၁၀၀ နီးပါး တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီ ေခ်းေငြအျဖစ္ရရွိ

0
307
ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ၃ ခုုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ဘီလီယံ ၁၀၀ နီးပါး တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီ ေခ်းေငြအျဖစ္ ျမန္မာအစိုုးရ ရရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီေခ်းေငြေတြအတြက္ တစ္ႏွစ္ကိုု ၀.၀၁ ရာခိုုင္ႏႈန္း အတိုုးႏႈန္းနဲ႔ ဆိုုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀၊ စုုစုုေပါင္း ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေနနဲ႔ ေပးေခ်သြားရမွာပါ။
4_0
ဒီတရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီေခ်းေငြကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုုးရကိုုယ္စား ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ ျမန္မာႏိုုင္ငံရံုုးခြဲအႀကီးအကဲနဲ႔ ျမန္မာအစိုုးရ ကိုုယ္စား ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေငြတိုုက္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တိုု႔ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၉  ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကတာပါ။
ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရအေနနဲ႔ အခုုရရွိမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီေခ်းေငြေတြကိုု  ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္တဲ့ စီမံကိန္း၊ အမ်ိဳးသားလ ွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈကြန္ရက္ အဆင့္ျမွင့္တင္တဲ့ စီမံကိန္းနဲပ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္းမႀကီးေပးရွိ တံတား သံုုးစင္း အဆင့္ျမွင္တင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြအတြက္ အသံုုးျပဳသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီေခ်းေငြအပါအ၀င္ အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေတြကိုု ေပးအပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)