ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမွာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ စနစ္ကို ဦးတည္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မပါေၾကာင္း ေဝဖန္

0
262

ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမွာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ စနစ္ကို ဦးတည္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မပါေၾကာင္း ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER) က ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပကာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ကာလမွာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ဦးတည္သင့္တယ္လို႔ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က “ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) အေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္” မွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး စနစ္ကိုလည္း အားေပးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဥပမာ – အင္းစိန္ၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုမွာ ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ၾကရင္ အဆိုပါရပ္ကြက္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ မိခင္ဘာသာစကား (ျမန္မာ)၊ ဒုတိယ ဘာသာစကား (ကရင္) နဲ႔ တတိယ ဘာသာစကား (အဂၤလိပ္) တို႔ကို သင္ၾကားတဲ့ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ကိုလည္း ဆယ္တန္းေအာင္မွတ္နဲ႔ ကန္႔သတ္တဲ့စနစ္ကို ျပင္ဖို႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။ တကၠသိုလ္အလိုက္ ၀င္ခြင့္စနစ္ထားရွိၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ၀ါသနာပါရာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ရွိႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် ဗဟိုကသာ ဆံုးျဖတ္မယ့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးေနေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ထားပါတယ္။

မသန္စြမ္း ပညာေရးအဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္ေတြအရ အရင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမွာ မသန္စြမ္း ကေလးေတြကို ေက်ာင္းမ်ားက လက္ခံဖို႔ ျငင္းပယ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)