၂၀၁၆ ဧၿပီကေန ဒီဇင္ဘာအထိ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့

0
317

NLD အစိုးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလကေန ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က လစဥ္တင္ျပတဲ့ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာအရ စုစုေပါင္း သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ပု႔ိကုန္တန္ဖိုး သန္း ၈၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့တာပါ။

သြင္းကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ပံုမွန္သြင္းကုန္တန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး နယ္စပ္သြင္းကုန္တန္ဖိုးက ေဒၚလာ သန္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း ၈၅၀၀ မွာေဒၚလာ သန္း ၅၁၀၀ ေက်ာ္က ပံုမွန္ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၃၃၀၀ က နယ္စပ္ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)