ေဒသခံေတာင္သူေတြအတြက္ ေပးဖို႔က်န္ရွိတဲ့ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္

0
350

ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ေျမကိုေပးလိုက္ရလို႔ ေလ်ာ္ေၾကးရတယ္လို႔မထင္ဘဲ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္လုပ္တာျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွေဒသခံေတြေရာ ျပည္သူေတြပါ အဆင္ေျပစြာေနၾကရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

သီလဝါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ ဧရိယာ ၂-၁ ႏွင့္ ၂-၂ တို႔အတြက္ ဧရိယာ အတြင္းပါဝင္ေနတဲ့ ေရႊေပ်ာက္ေက်းရြာ၊ ေရႊျပည္သာယာေက်းရြာ၊ ေအးျမသီတာေက်း ရြာေတြက ေဒသခံေတာင္သူေတြအတြက္ ေပးအပ္ဖို႔က်န္ရွိတဲ့ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲမွာ အခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

အစိုးရအေနနဲ႔ ေဒသခံေတာင္သူ ၁ဝဝ ေက်ာ္အနက္ ေတာင္သူ ၁၂ ဦးတို႔ကိုေလ်ာ္ေၾကးေငြနဲ႔ က႐ုဏာေၾကးေတြေပးအပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေဒသခံ ေတာင္သူေတြကိုလည္းဆက္လက္ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ေျမေနရာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အိမ္ေျခေတြအတြက္ အိမ္ေျခ ၈၇ လုံးကို ၿမိဳင္သာတိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္သစ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)