ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ရိုးညွန်းတန်း အသစ်နဲ့ သင်ကြားမယ်

0
11

Unicode Version

ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ ပထမအခြေခံအုတ်မြစ်နှစ်က စတင်ပြီး သင်ရိုးညွှန်းတန်းအသစ်နဲ့ သင်ကြားသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ရိုးညွှန်းတန်းအသစ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က စတင်ပြီး သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပထမအခြေခံ အုတ်မြစ်နှစ်ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ (၆) နှစ်တာကာလအတွင်း ဆေးအခြေခံ ဘာသာရပ်တွေ၊ ဆေးလက်တွေ့အခြေခံ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးကုသမှု ပညာရပ်၊ လူမှုရေးနှင့် အပြုအမူပိုင်း ဆိုင်ရာပညာရပ်၊ လူထုကျန်းမာရေးနှင့် မိသားစုဆေးပညာ ဘာသာရပ်၊ ဆေးပညာ ကျင့်ဝတ်နှင့် ပညာရှင်ပီသမှု ပညာရပ်တွေကို သင်တန်းကာလတစ်လျှောက်လုံး ထည့်သွင်းပြီး ကျောင်းသားဗဟိုပြုစနစ်နဲ့ သင်ကြား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Zawgyi Version

ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ရိုးညွန်းတန်း အသစ်နဲ့ သင်ကြားမယ်

ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ ပထမအခြေခံအုတ်မြစ်နှစ်က စတင်ပြီး သင်ရိုးညွှန်းတန်းအသစ်နဲ့ သင်ကြားသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။

ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ရိုးညွှန်းတန်းအသစ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က စတင်ပြီး သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 

ပထမအခြေခံ အုတ်မြစ်နှစ်ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ (၆) နှစ်တာကာလအတွင်း ဆေးအခြေခံ ဘာသာရပ်တွေ၊ ဆေးလက်တွေ့အခြေခံ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးကုသမှု ပညာရပ်၊ လူမှုရေးနှင့် အပြုအမူပိုင်း ဆိုင်ရာပညာရပ်၊ လူထုကျန်းမာရေးနှင့် မိသားစုဆေးပညာ ဘာသာရပ်၊ ဆေးပညာ ကျင့်ဝတ်နှင့် ပညာရှင်ပီသမှု ပညာရပ်တွေကို သင်တန်းကာလတစ်လျှောက်လုံး ထည့်သွင်းပြီး ကျောင်းသားဗဟိုပြုစနစ်နဲ့ သင်ကြား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။