ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးၿပီး ျပည္ပမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ေနသူ ၄ သန္းေက်ာ္ရွိေန

0
229

၂၀၁၄ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအသစ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြးၿပီး လက္ရွိ ျပည္ပမွာသြားေရာက္ေနထုိင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေရအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ၄.၂၅ သန္းရွိေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA)က ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ လူဦးေရ ၄.၂၅ သန္းထဲမွာ ၂၀၁၄ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတဲ့ကာလအတြင္း ျပည္ပကိုေရာက္ေနသူ ၂ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၄ အထိ သန္းေခါင္စာရင္း အသစ္မေကာက္ယူခင္ ကာလအတြင္း ျပည္ပကို ထြက္ခြာခဲ့သူေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။

အမ်ားစုဟာ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဖားအံ အပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသက ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ေတြမွာ ေနသူေတြျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ေနၾကတာလို႔လည္း UNFPA က ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈေတြမွာ ၁၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေက်းလက္ကေန ၿမိဳ႕ျပကို ေရႊ႕ေျပာင္းတာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုကေန တျခားၿမိဳ႕ျပကို ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ၄၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္၊ ကယားနဲ႔ ကရင္ ျပည္နယ္ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပေဒသမဟုတ္တဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မႈ အမ်ားဆံုး ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထုိင္သူေတြထဲက ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုကေန တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြထဲက ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)