၁၉၉၀ လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UNDP တိုင်းဒေသကြီး အားလုံးမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်

0
1003

၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (UNDP) ဟာ တိုင်းဒေသကြီးအားလုံး၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်သွားမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီကို နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ ကော်မတီမှာ နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးနိုင်းနိုင်း၊ ဦးဒေးဗစ်လှမြင့် တို့ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပါတီကိုယစွားပှု လှှတတွောွ ကိုယစွားလှယလွောငွးတှေ ရှေးခယှရွာမှာ တနွးတူမှုနဲ့ ကိုယပွိုငွ ပှဌာနွးခှင့ရွှိသော ဖကဒွရယပွှညထွောငစွုကို ယုံကှညလွကခွံသူ၊ ဒီမိုကရစေီရေး ကှိုးပမွး ဆောငရွှကမွှုတှမှော ကိုယကွှိုးစှန့ွ အနဈနာခံ ဆောငရွှကမွှုတှေ၊ ၁၉၉၀ ပှညသွူ့လှှတတွောွ ကိုယစွားလှယတွှေ၊ အမှိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခှုပွ (NLD) ပှငပွရောကွ နိုငငွံရေး လုပဖွောကွိုငဖွကတွှေ၊ တိုငွးရငွးသား ခေါငွးဆောငတွှေ၊ တောငသွူလယသွမား၊ အလုပသွမားတှေ၊ တတသွိပညာရှငတွှေ၊ လူငယတွှေ၊ အမှိုးသမီးတှေ၊ အရပဘွကွ အဖှဲ့အစညွးတှမှော စှမွးစှမွးတမံ ဆောငရွှကနွသေူတှနေဲ့ အငှိမွးစား နိုငငွံ့ဝနထွမွးတှဆေိုတဲ့ အခှခေံမူတှနေဲ့ ရှေးခယှသွှားမှာ ဖှဈပါတယွ။

__________________

__________________

၁၉၉၀ လှှတတြောအြမတတြှနေဲ့ ဖှဲ့စညြးထားတဲ့ UNDP တိုငြးဒသကှေီး အားလုံးမှာ ရှေးကောကပြှဲဝငမြယြ

၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (UNDP) ဟာ တိုင်းဒေသကြီးအားလုံး၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်သွားမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီကို နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ ကော်မတီမှာ နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးနိုင်းနိုင်း၊ ဦးဒေးဗစ်လှမြင့် တို့ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပါတီကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ရွေးချယ်ရာမှာ တန်းတူမှုနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ရှိသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ယုံကြည်လက်ခံသူ၊ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ၁၉၉၀ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြင်ပရောက် နိုင်ငံရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားတွေ၊ တတ်သိပညာရှင်တွေ၊ လူငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ အငြိမ်းစား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတဲ့ အခြေခံမူတွေနဲ့ ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)