သမား႐ိုးက် ငါးေမြးျမဴေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမွသာ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မယ္လို႔ ဦး၀င္းႀကိဳင္ ေျပာၾကား

0
281

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငါး၊ ပုစြန္၊ ေမြးျမဴေရးစနစ္ ႏွစ္ခုမွာ သမား႐ိုးက်ေမြးျမဴေရး စနစ္မွ ေခတ္မီငါးေမြးျမဴ ေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွသာ ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္ကေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေခတ္မီ ငါးေမြးျမဴေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစဖို႔ အေနနဲ႔ ပထမအခ်က္က မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ ရရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ေမြးျမဴမယ့္ ငါး၊ ပုစြန္ေတြဟာ ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။

ဖြဲႏု၊ ပဲဖတ္ေတြကို ကန္ထဲကိုတိုက္႐ိုက္ခ်ၿပီး ေကြၽးတဲ့စနစ္ဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာ အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ စနစ္ျဖစ္ၿပီး အစာေတြကို ကန္ထဲ ထည့္ေကြၽးတာဟာ ေရမွာေပ်ာ္ဝင္မႈမ်ားကာ အေလအလြင့္၊ ေရပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔အတူ အစာကုန္ၾကမ္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပးေစတယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)