၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝရရွိဖို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန

0
259

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အထက္ရဲ ရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းၿပီးစီးဖို႔ လ်ားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

7d454bfdb3905721220f6a706700c7c0

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေျခေက်းရြာ ျမစ္ငယ္ ျမစ္အေပၚမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ၿပီး အဲဒီစီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့တာပါ။ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၄၀၉ ကို ထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ရဲရြာစီမံကိန္းရဲ႕ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈဟာ ၂၅ ဒသမ ၃၀၁ ရခိုင္းႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

JICA/ADB/WorldBank စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြမွ ေခ်းေငြ၊ အေထာက္အပံေတြ ရယူၿပီး၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝရရွိဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ။ ယခုအခါမွာေတာ့ ေက်းရြာ ၆၃၈၅၉ ရြာရွိတဲ့အနက္ ေက်းရြာ ၃၁၈၇၂ ရြာကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးျမွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးေက်းရြာေပါင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)