၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီငါးရပ္ ဖြဲ႔စည္း

0
267

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေပၚအေျခခံၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီငါးရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီက ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေကာ္မတီေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီေကာ္မတီေတြမွာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္စီတိုင္းကို အစုိးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံု ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးစီနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔ဲဝင္ သံုးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ စီနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပေနတဲ့ သက္တမ္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ေတြကို အစားထိုးမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ အစားထိုးႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိတယ္။

၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းမွာ က်င္းပဖို႔ မူလစီစဥ္ထားေပမဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမၿပီးျပတ္ေသးတာေၾကာင့္ မတ္လမွသာ က်င္းပႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းမွာ သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)