လာဘ္ေငြ ၈ ေသာင္းယူတဲ့ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေတာအုပ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ အေရးယူ

0
319

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေတာအုပ္ ဦးေက်ာ္ေအးဟာ လာဘ္ေငြ က်ပ္ ၈ ေသာင္းရယူခဲ့တာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ တရားစဲြဆို အေရးယူခံထားရပါတယ္။

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေတာအုပ္ဦးေက်ာ္ေအးဟာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ျပည္တြင္းေရာင္းစက္က တရားဝင္ဝယ္ယူရရွိထားတဲ့ ကညင္သစ္လံုး ၈၄ လံုး (၈၀.၀၆၀) တန္အတြက္ ေမွ်ာစာထုတ္ယူရာမွာ အလုပ္တာဝန္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္းတိတိ ရယူခဲ့တာပါ။

အဲဒီလို တရားမဝင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈကို အေရးယူေပးဖု႔ိ နစ္နာသူက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေပးပို႔တိုင္ၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ စစ္ေဆးရာမွာ အမွန္တကယ္ ယူခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေတာအုပ္ ဦးေက်ာ္ေအးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ အရ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွာ တရားစြဲဆို အေရးယူထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)