လူနဲ႔ ဆင္ပဋိပကၡ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္နဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ အမ်ားဆုံးေတြ႔ျမင္ေနရ

0
382

ေတာဆင္႐ိုင္းေတြကို တရားမဝင္သတ္ျဖတ္ေနမႈ၊ လူနဲ႔ ဆင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈကို ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္နဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ အမ်ားဆုံးေတြ႔ျမင္ေနရတယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္နဝါရီ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္ပတဲ့ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕ (Wildlife Conservation Society – WCS) တို႔ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာ့ဆင္မ်ားကာ ကြယ္ထိန္း သိမ္းေရးစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) ကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (Myanmar Elephant Conservation Action Plan –MECAP Review Workshop) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ အခုလိုေျပာၾကား လိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြက ေတာဆင္႐ိုင္းေတြ သတ္ျဖတ္ခံေနရၿပီး လူနဲ႔ဆင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ဌာနေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ အတူပူးေပါင္းၿပီး အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဆာင္႐ြက္ေနၿပီ လို႔ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ တိုးပြားလာတာနဲ႔အတူ အျခားေျမအသုံးခ်မႈ မ်ားျပားလာတာေတြေၾကာင့္ ေတာဆင္႐ိုင္း ေတြရဲ႕ေနရင္းေဒသနဲ႔ ဆင္က်က္စားနယ္ေျမေတြ က်ဥ္းေျမာင္း ပ်က္စီးလာတာေတြဟာ ေတာဆင္႐ိုင္း ေကာင္ေရ က်ဆင္းလာမႈကို အဓိကျဖစ္ေပၚေစ တဲ့အျပင္ တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္မႈေတြနဲ႔ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆင္ဖမ္းဆီးခဲ့တာေတြအပါအဝင္ အျခားအေၾကာင္းရင္းခံေတြမွလည္း သဘာဝေတာအတြင္း ေတာဆင္႐ိုင္းေကာင္ေရ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)