တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုတန္းမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖို႔ တပ္မေတာ္ ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ (သံလြင္) ထြက္ခြာ

0
303

တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တပ္မေတာ္ ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ (သံလြင္) ဟာ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရတပ္ဆိပ္ခံ တံတား (သီလ၀ါ) ကေန စတင္ထြက္ခြာ သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေရယာဥ္ေပၚမွာ ပါရဂူ (၁၁) ဦး၊ ေဆးမွဴး (၈) ဦး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရွိ (၁) ဦး၊ သူနာျပဳအရာရွိ (၂၀) ဦး၊ သူနာျပဳ စစ္သည္ (၃၁) ဦး စုစုေပါင္း (၇၁) ဦးတို႔ လုိက္ပါသြားၾကၿပီး တနသၤာရီ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ တေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေတြေတြက ဒသခံ ျပည္သူေတြကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။

တပ္မေတာ္ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ (သံလြင္) ဟာ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နဲ႔ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕ေတြမွာ ဒသခံျပည္သူ (၄၀၁၂) ဦး၊ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြရွိ ေဒသခံျပည္သူ (၁၀၉၆၀) ဦး၊ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ တနသၤာရီကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသေတြရွိ ေဒသခံျပည္သူ (၁၁၈၁၈) ဦးကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အခုစတုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ တနသၤာရီကမ္း႐ုိးတန္းရွိ ဒသခံ ျပည္သူေတြကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)