ျပည္ေထာင္စုုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုုး ျမန္မာႏိုုင္ငံဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကိုု ကိုရီးယားအကူအညီနဲ႔ ထူေထာင္မယ္

0
354

ျပည္ေထာင္စုုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုုးက ျမန္မာႏိုုင္ငံဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ Myanmar Law Information System ကိုု ကိုုရီးယားႏိုုင္ငံရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ထူေထာင္ဖိုု႔ရွိေနပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုုေရွ႕ခ်ဳပ္ရံုုးနဲ႔ ကိုုရီးယားသမၼတႏိုုင္ငံေတာ္ ကိုုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ KOICA တိုု႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ MLIS ကို ထူေထာင္ဖိုု႔ရွိေနတာပါ။

yangon_highcourt_building

ဒီလိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ MLIS ထူေထာင္ႏိုုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Record of Discussion လက္မွတ္ေရးထိုုးပြဲကိုု ေအာက္တိုုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုုးမွာ က်င္းပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ Myanmar Law Information System ထူေထာင္ႏိုုင္ၿပီး ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ ဥေပဒေတြအပါအ၀င္ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥေပဒေတြကိုု ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အေသးစိတ္ေလ့လာ သိရွိလာႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)