၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္တာေတြကိုသာ ကတိေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ေျပာၾကား

0
320

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနေတြ လႊတ္ေတာ္က တင္သြင္းတဲ႔ အဆုိ၊ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္ တကယ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္တာေကြကိုသာ ကတိေပးဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လမ္းၫႊန္လိုက္ပါတယ္။

အဲ႔ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ကို မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရရဲ႕ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနဲ႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားကို စိစစ္ ေရးေကာ္မတီက တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

အဲဒီ အစီရင္ခံစာကို တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြအေပၚမွာ အစိုးရအဖဲြ႕ က ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈေတြကို ေလ့လာၿပီး ေရးသားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ မတ္ လ ၆ ရက္က ၇ ရက္တြငး္ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၄ ခုမွာ ေမးခြန္း ၅၄ ခု ကတိျဖစ္ေပၚၿပီး ေမးခြန္း ၅၀ မွာ ကတိပ်က္ကြက္ခဲ႔ေၾကာင္း အဲဒီစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)