သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခု ထုတ္ျပန္

0
292

သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္၊ မနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္႐ွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေဆာင္(I-1)မွာက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ Rightto Information Law(RTI) အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္ေနတာပါ။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ ဥပေဒေတြ အေၾကာင္း၊ ယခုေရးဆြဲျပ႒ာန္းမယ့္ ဥပေဒမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြ ဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ပါ၀င္ကူညီေရးဆြဲေပး မယ့္အေၾကာင္း ေတြကို ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခါမွာ အဲဒီဥပေဒကို ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၁၃) ႏိုင္ငံမွာ ျပ႒ာန္းထားၿပီး အဲဒီဥပေဒ ေပၚေပါက္လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားဘယ္သူမဆို အစိုးရထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေတာင္းယူသိ႐ွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)