ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုုင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကို ေကာ္မရွင္ေၾကညာ

0
300

ႏိုု၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္မယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုုင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကိုု ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုုတ္ျပန္ေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ ၅ ေစာင္ ထုုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔ တိုုင္းေဒသႀကီး ၅ ခုုအတြင္းက နယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုုင္တဲ့အေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ေၾကညာလိုုက္တာပါ။

10846493_609539482505087_8646084815034355325_n

ဒီေၾကညာခ်က္ေတြအရ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြထဲက နယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပျပဳလုုပ္ဖိုု႔ အေျခအေနမရွိတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပျပဳလုုပ္ႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူးလိုု႔ ေၾကညာထားပါတယ္။

အဲ့ဒီေၾကညာခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမေပါင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာအုုပ္စုုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵေပါင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာအုုပ္စုုေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး၊ ပဲခူးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုုအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာအုုပ္စုု ၄၀ ေက်ာ္၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁ ခုုအတြင္းက ေက်းရြာ အုုပ္စုု ၁ ခုု နဲ႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမေပါင္း (၁၃) ခုုထဲက ၿမိဳ႕နယ္ႀကီး (၅) ခုုလံုုးနဲ႔ က်န္ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုုထဲက ေက်းရြာအုုပ္စုုေပါင္း (၅၆) ခုု တိုု႔မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္ႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူးလိုု႔ ေၾကညာထားပါတယ္။

ေကာ္မရွင္က ထုုတ္ျပန္ေၾကညာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုုိင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြစာရင္းကိုုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုုက္ျဖစ္တဲ့ http://uecmyanmar.org မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ႏိုုင္တယ္လိုု႔လည္း ေကာ္မရွင္က သတင္းထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

body_596_298

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)