လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့

0
366

လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ ၁၉၅၀ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒေတြ ပါဝင္တယ္လို႔ ဒီေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ တစ္ႏွစ္သား လႊတ္ေတာ္ သံုးသပ္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ရွိသလို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)