လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕ကို မတရားသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ အျဖစ္က အစိုးရပယ္ဖ်က္

0
328

NCA လက္မွတ္ ေရးထိုုးဖိုု႔ ၃ ရက္ အလိုမွာ ေရးထိုုးမယ့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက မတရားအသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ ေၾကညာခံထားရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုု အစိုုးရက ပယ္ဖ်က္ေပးလိုုက္ပါတယ္။

လာမယ့္ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္းအတာ အေနနဲ႔ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးမယ့္ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႕ထဲက မတရားသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံထားရတဲ့အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔နဲ႔ အၾကမ္းသမားအျဖစ္ ေၾကညာခံထားရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း (၂) ခုုကိုု လက္မွတ္ထိုုးဖိုု႔ ၃ ရက္အလိုု ဒီကေန႔ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အစိုုးရက ေၾကာ္ျငာလိုုက္တာပါ။

a001

ျပည္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ အစိုုးရအဖြဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၂/၂၀၁၅) နဲ႔ (၃/၂၀၁၅) ေတြ ထုုတ္ျပန္ၿပီး ေၾကာ္ျငာလိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုုတ္ျပန္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ မတရားသင္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ မတရားသင္းေတြအျဖစ္ ေၾကညာထားတဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး Kayin National Union (KNU) ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္ တပ္ဦး All Burma Students Democratic Front (ABSDF)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုုင္း) Restoration Council of Shan State (RCSS)/ Shan State Army South (SSA-S) တိုု႔ကိုု ျပည္ေထာင္စုု သမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂/၂၀၁၅) နဲ႔ မတရားအသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာလိုုက္တာပါ။

ဒါအျပင္ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ အၾကမ္းဖက္တိုုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ ေၾကညာထားတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္ တပ္ဦး All Burma Students Democratic Front (ABSDF)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုုင္း) Restoration Council of Shan State (RCSS)/ Shan State Army South (SSA-S) တိုု႔ကိုု ျပည္ေထာင္စုု သမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃/၂၀၁၅) နဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား အျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္ လိုုက္တာပါ။

“ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက NCA လက္မွတ္ထိုုးမယ့္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ထဲက သံုုးဖြဲ႕ကိုု မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းနဲ႕ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္း ကေန ပယ္ဖ်က္တဲ့ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကိုု ဒီေန႕ ရက္စြဲနဲ႕ ထုုတ္ျပန္လိုုက္ပါတယ္။က်န္တဲ့ငါးဖြဲ႕ကေတာ့ မူလထဲက မတရား အသင္းေၾကညာထားျခင္းမရိွတဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္ မိန္႕ထုုတ္ျပန္ျခင္းမရိွပါဘူး။” အစိုုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က သူ႔ရဲ႕ Facebook လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာက တဆင့္ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

လာမယ့္ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 2 မွာ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အတိုုင္းအတာအေနနဲ႔ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ NCA ကိုု လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ က ကိုုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC တိုု႔ လက္မွတ္ ေရးထိုုးဖိုု႔ရွိေနတာပါ။

အခုု လက္မွတ္ေရးထိုုးမယ့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ – ၿငိမ္းခ်မ္းေကာင္စီ (KNU/KNLA – PC)၊ ႐ွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ တပ္မေတာ္ (RCSS)၊ ပအုိဝ္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ABSDF၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး (CNF)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALPနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ကရင္ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA) လက္မွတ္ေရးထိုုးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်န္တဲ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP) ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ – ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း (NDAA) ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၊ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ (NSCN-K) ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) ၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ၊ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSP) စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုုးဖိုု႔ ျငင္းဆိုုထားပါတယ္။

ဒီလိုု တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အတိုုင္းအတာအေနနဲ႔ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ NCA ကိုု မွတ္ထိုုးဖိုု႔ ျငင္းဆိုုထားတဲ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက မတရားသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ အျဖစ္ေၾကညာခံထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုုေတာ့ အစိုုးရက ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ ေၾကညာတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။

a0001 a00001

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)