အီးယူက ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကာလရွည္ေလ့လာသူ ၃၀ ဦး စတင္ေစလႊတ္

0
300

ႏိုု၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပဖိုု႔ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏိုုင္ဖိုု႔ အတြက္ ဥေရာပသမဂၢက ပထမအသုုတ္အေနနဲ႔ ကာလရွည္ ေလ့လာသူ ၃၀ ဦးကိုု စတင္ေစလႊတ္ လိုုက္ပါတယ္။

ဒီ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလရွည္ ေလ့လာသူ ၃၀ ဦးဟာ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ကေန တာ၀န္က်ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးဆီကိုု ထြက္ခြါသြားၾကၿပီလဲျဖစ္ပါတယ္။

EU_01

ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ျဖစ္သည့္ ႏိုု၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အဖြဲ႔ႏိုုင္ငံ ၂၈ ႏိုုင္ငံက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၁၅၀ ဦးက ျမန္မာႏိုုင္ငံအႏွံရွိ မဲ႐ံုုးေတြကိုု သြားေရာက္ကာ မဲေပးပံုု၊ မဲေရတြက္ပံုုနဲ႔ မဲရလဒ္ ထုုတ္ျပန္မႈအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပံုု အဆင့္ဆင့္ကိုု ၾကည့္႐ႈ႕ေလ့လာၾကဖိုု႔ရွိေနတာပါ။

ဒါအျပင္ ဒီေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ၊ မဲရံုုးမႈေတြကိုု သင္တန္းေပးမႈနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုုးမႈေတြကိုု ၾကည္ရႈ႕မယ့္ အျပင္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုုကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုုးေရး အေျခအေနေတြကိုု ေလ့လာသြားမယ္လိုု႔ အီးယူေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမစ္ရွင္က ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ကေန သူတိုု႔ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအေပၚ ပဏမထုုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထုုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရက္ပိုုင္းအတြင္းမွာ ပိုုမိုု စနစ္က်ၿပီး တိက်တဲ့ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကိုု ထုုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)