ေမြး/ေရ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းရဲ႕သား ဦးမင္းသိမ္း အေၾကြးမဆပ္ရင္ အေရးယူမယ္လိုု႔ အစိုုးရေၾကညာ

0
287

ယခင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးေဟာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဦမင္းသိမ္းအေနနဲ႔ ႏိုုင္ငံေတာ္ကိုု ေပးသြင္းဖိုု႔ရွိေနတဲ့ က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ (တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္)ကိုု အျမန္ဆံုုး ေပသြင္းဖိုု႔ အစိုုးရက ထပ္မံ သတိေပးလိုုက္ပါတယ္။

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးဌာန (ယခင္ ေမြးျမဴေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ႏိုု႔ထြက္ပစၥည္းလုုပ္ငန္း) လက္ထက္က အေၾကြးေပးသြင္းဖိုု႔ ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ လုုပ္ငန္းရွင္ ၂၉ ဦးနဲ႔အတူ ဦးမင္းသိမ္းအေနနဲ႔ အေၾကြးက်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း (၁၁၀၀၀)ေက်ာ္ အျမန္ဆံုုး ေပးသြင္းဖိုု႔ အစိုုးရက သတိေပးၾကညာလိုုက္တာပါ။

ေပးသြင္းဖိုု႔ ပ်က္ကြက္ေနအုုန္းမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အစိုုးရအေနနဲ႔ ၁၉၆၃ ခုုႏွစ္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ ပုုဒ္မ – ၃ (အပက-၃) အရ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုုခုုနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ခိုုးမႈ၊ အလြဲသံုုးစားျပဳမႈ ဒါမွမဟုုတ္ လိမ္လည္မႈေတြနဲ႔ တရားစြဲဆိုုသြားမယ္လိုု႔လည္း အဲ့ဒီေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

U Maung MaungThein

ဒီဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ျဖစ္ေစ၊ (၁၀) ႏွစ္ေအာက္ မနည္းတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ စီရင္တာခံရမယ့္ အျပင္ ေငြဒဏ္ကိုုလည္း ခ်မွတ္ႏိုုင္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ၁၉၅၁ ခုုႏွစ္ ရာဇ၀တ္ျပင္ဆင္ခ်က္ အက္ဥပေဒအရ ေၾကြးက်န္လုုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ပိုုင္ဆုုိင္မႈေတြကိုု လုုပ္ထံုုး လုုပ္နည္းနဲ႔အညီ သိမ္းဆည္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဌာနအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ျပည္သူ႔ဘ႑ေငြေတြနဲ႔ ပစၥည္းေတြ ဆံုုး႐ံႈးမႈ မရွိရေအာင္ ကာကြယ္သြားမယ္လိုု႔လည္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုုသေရးဦးစီးဌာနက ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒီလိုု ထုုတ္ျပန္ထားေပမယ့္ ေနာက္ဆံုုးထား ေပးသြင္းဖိုု႔နဲ႔ အကယ္၍ ပ်က္ကြက္ရင္ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာ တရားဆြဲဆိုုမယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ကိုုေတာ့ အစိုုးရရဲ႕ သတင္းထုုတ္ျပန္မႈမွာ ေဖာ္ျပထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။

ေမြး/ေရ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းရဲ႕ သား ဦးမင္းသိမ္းနဲ႔အတူ လုုပ္ငန္းရွင္ ၅၅ဦးက ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုုသေရးဦးစီးဌာနကိုု အေၾကြးေတြ ေပးသြင္းဖိုု႔က်န္ေနတာပါ။ အဲ့ဒီထဲက လုုပ္ငန္း ၂၆ ဦးကေတာ့ ေပးသြင္းဖိုု႔ က်န္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးက်န္ေတြကိုု ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ဦးမင္းသိမ္းနဲ႔အတူ လုုပ္ငန္းရွင္ ၂၉ ဦးက ေပးသြင္းဖိုု႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာပါ။

ဒီလိုု လုုပ္ငန္းရွင္ ၂၉ ဦးက ေပးသြင္းဖိုု႔ ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ ေၾကြးက်န္ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၂၆၀၀၀ (ႏွစ္ ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္)ေက်ာ္ဟာ အစိုုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ဆံုုးရံႈးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)