ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံေပးမယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္း

0
292

ျပည္သူေတြရဲ႕ ေနအိမ္အတြင္း ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးတာ၊ အေထာက္အထား မခိုင္လံုဘဲ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာ၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တာ၊ ဖုန္းၾကားျဖတ္ ခိုးနားေထာင္တာ စတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဥပေဒအရသာ တဆင့္ခ်င္းစီ လုပ္ေဆာင္ေစမယ့္ “ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ” ကို သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး မတ္လ ၈ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

တည္ဆဲဥပေဒေတြမွာ ဘယ္လိုပဲ ပါရွိသည္ျဖစ္ေစ အခု ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္လာရင္ ဒီ “ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ” အရသာ အေရးယူရမယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ ယခင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုဘဲ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရဲစခန္းေတြ လိုက္နာ က်င့္သံုးရမယ့္ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ျပည္သူတဦးရဲ႕ အိမ္၊ အေဆာက္အအံုကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ၊ သိမ္းဆည္း၊ ဖမ္းဆီးမယ္ဆိုရင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာက တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးအပါအဝင္ အနည္းဆံုး သက္ေသ ႏွစ္ဦး ပါရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္ၾကားခ်က္ရွိလာရင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြက ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ ကိုယ္နဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ တိုင္ၾကားသူထံ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမယ့္ အျပင္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကို တိုင္သင့္တယ္ဆိုတာ အႀကံျပဳေပးရမယ္လို႔ ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းထားတာက ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္တန္းခ်က္၊ သတင္းေပးခ်က္ေတြကို လက္ခံရရွိရင္ ရဲစခန္းမႉးေတြဟာ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄ နဲ႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အျပင္ က်ပ္ ၅ သိန္းကေန ၂၅ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း၊ စံုေထာက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာေတြကို ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားရံုးခြင့္ျပဳခ်က္ မပါရင္လည္း ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဒီကိစၥေတြမွာ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မယ္ဆိုရင္ ေထာင္ ၆ လကေန၊ ၃ ႏွစ္နဲ႔ က်ပ္ ၃ သိန္းကေန က်ပ္ ၁၅ သိန္းအထိ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)