ဇန္နဝါရီလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ မီးေလာင္မႈ ၁၇၈ ႀကိမ္ရွိၿပီး သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့

0
280

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တစ္လတည္းအတြင္း မီးေလာင္မႈေပါင္း ၁၇၈ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး စုစုေပါင္း သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

မီးေလာင္တဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးေတြထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔က မီးေလာင္မႈ အႀကိမ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂၂ ႀကိမ္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ခဲ့ကာ ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး ၂၄ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ၁၃ သန္းေက်ာ္စီ ရွိခဲ့တာပါ။

ဇန္နဝါရီလအတြင္း မီးေလာင္မႈ အျဖစ္အနည္းဆံုးကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၁ ႀကိမ္သာ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး ငါးေသာင္းက်ပ္ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွာေတာ့ ဇန္နဝါရီလအတြင္း မီးေလာင္မႈ ေျခာက္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး ၂၅ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ရန္ကုန္နဲ႔ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးေတြက မီးေလာင္မႈ အႀကိမ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကေတာ့ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဇန္နဝါရီလအတြင္း မီးေလာင္မႈ ၁၆ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေပမဲ့ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုးကေတာ့ ၃၂ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့တာ ရွိခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)