ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (သံလ်င္တံတား အမွတ္၃) စီမံကိန္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

0
324

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား(သံလ်င္တံတား အမွတ္၃) စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ဂ်ပန္ ယမ္း ၃၁ ဒသမ ၀၅၁ သန္း ဘီလ်ံေခ်းယူေရးကိစၥ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

15355932_1024722564321424_1793432017_n

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တာပါ။ အမွတ္ ၃ တံတားဟာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ခ်ိတ္ဆက္မဲ့ အဓိကတံတားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္္ေရးေတြအတြက္ အဓိ္ကက်တဲ့ တံတားတစ္ဆင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)