ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြ ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ နယ္ျမိဳ႕ေတြမွာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားေနတယ္

0
337


ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တဲ့ မဲမသမာမႈေတြ အမ်ားစုဟာ ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ နယ္ျမိဳ႕ေတြမွာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားေနတယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ ျမန္မာက ကနဦး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံျပီး ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသအခ်ိဳ႕မွာ မဲစာရင္းမပါ၀င္မႈအေပၚ ဥပေဒအတိုင္း စာရင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး မဲေပးရမယ့္ေန႔မွာေတာင္ မပါ၀င္ခဲ့တာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးဟာ အျခား ေဒသေတြမွာလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့တာပါ။

ဒါ့အျပင္ မဲရံုကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ မဲလက္မွတ္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တံဆိပ္တုံး မပါ၀င္ခဲ့တာေတြလည္းရွိေပမယ့္ တရား၀င္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကယားျပည္နယ္က မဲရံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းဟာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ေနတာေၾကာင့္ ထုတ္တန္းျပိဳက်မႈေတြအထိ ျဖစ္ပြားမႈရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာဟာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး (၁၄)ခုႏွစ္အျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ နာဂနဲ႔ ဓႏုတို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြကို ကာလတုိ၊ ကာလရွည္စနစ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ လုပ္ကိုင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)