ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႀကီးပြားတိုုးတက္ေရး အမ်ားပိုုင္ဘဏ္ မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္မယ္

0
326

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႀကီးပြားတိုုးတက္ေရး အမ်ားပိုုင္ဘဏ္ Farmers Wealth Public Bank Limited ကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ ဗဟိုုဘဏ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ မၾကာခင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္လိုု႔ FWP Bank ရဲ႕ ဒါ႐ိုုက္တာအဖြဲ႔က ေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။

အျမန္ဆံုုးဖြင့္လွစ္ဖိုု႔ရွိေနတဲ့ FWB Bank ရဲ႕ အစုုရွယ္ယာေတြကိုု အမ်ိဳးအစား ၂ မ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး ေရာင္းခ်သြားဖိုု႔ရွိေနတာပါ။

Farmer Bank

ဒါလိုု FWB Bank ရဲ႕ အစုုရွယ္ယာေတြအေၾကာင္းနဲ႔ ဘဏ္ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုု လာမယ့္ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ Asia Plaza Hltel မွာ က်င္းပသြားဖိုု႔ရွိေနတာပါ။

FWB Bank ဟာ ျပည္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုမၺဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ကုုမၺဏီမ်ားမွတ္ပံုုတင္ရံုုးက ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ရရွိခဲ့ၿပီး ဘဏ္လုုပ္ငန္းနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး လုုပ္ငန္းေတြကိုု ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ဖိုု႔ လုုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္အမွတ္ ၃၂/၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ မတ္လ အတြင္းမွာ လုုပ္ငန္းေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)