၁၂၀ ေျမာက္ သံတမန္ အဆက္အသြယ္အျဖစ္ ဂီနီသမၼတႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္

0
268

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံ ၁၂၀ ေျမာက္ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဂီနီသမၼတႏိုင္ငံ (Republic of Guinea) နဲ႔ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။

သံတမန္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ေကာင္စစ္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဗီယင္နာ ကြန္ဗင္းရွင္းေတြနဲ႔ အညီ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ ဂီနီႏိုင္ငံတို႔အၾကား သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဂီနီ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္တို႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂီနီသမၼတႏိုင္ငံဟာ အာဖရိက အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွာ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္က ကိုနာကရီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ံုးသံုးဘာသာစကားက ျပင္သစ္ဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၈ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ လြတ္လပ္ေရး ရပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)