မဲေပးစို႔အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္နဲ႔ Mobile Application လႊတ္တင္

0
290

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို မဲဆႏၵရွင္ေတြ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ မဲေပးစို႔ www.maepaysoh.org ၀က္ဘ္ဆိုက္နဲ႔ Mobile Application ေတြကို လႊတ္တင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္နဲ႔ Mobile Application ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ Asia Foundation တို႔က ပူးေပါင္းၿပီး လႊတ္တင္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီမွာေတာ့ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ၊ မဲ႐ုံတည္ေနရာေတြ၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားတာပါ။

မဲဆႏၵရွင္ျပညသူေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ www.maepaysoh.org ၀က္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမွာ M Voter 2017 Mobile Application ကို Download ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)