ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ရာမွာ တတ္ကၽြမ္းၿပီး ဦးေဆာင္မႈ ျပဳရာမွာ ပိုမို အရည္အေသြး ျပည့္ဝဖို႔လို

0
293

စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ သုံးသပ္ရာမွာ နားလည္ တတ္ကြၽမ္းၿပီး ဦးေဆာင္မႈျပဳရာမွာ ပိုမိုအရည္အေသြးျပည့္ဝေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဖေဖၚဝါရီလ၇ရက္ေန႔မနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမမွာျပဳလုပ္တဲ့တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္ေတြကစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေတြကို ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲ ျခင္းနဲ႔ ဘ႑ာရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲျခင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲမွာ အခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြအတြင္း အားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္ေတြအေပၚသင္ခန္းစာယူၿပီး၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာႏွစ္မွာမည္သို႔စီမံေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ၿပီး က်င့္သုံးေနဆဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ရွိသလို ျပင္ဆင္က်င့္သုံးသင့္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ရွိပါကလည္း ဆန္းစစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးဟာအေရးႀကီးတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ျပည္သူေတြစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုေရးဆြဲထားတဲ့လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြမွာပူးေပါင္းပါဝင္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီး ေလလြင့္မႈမရွိေစဖို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္သုံးစြဲၾကရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)