အေျခခံ အေဆာက္အအံု လစ္ဟာမႈ ေရရွည္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ

0
284

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ပမာဏ အက်ဘက္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအံု လစ္ဟာမႈေတြဟာ ေရရွည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

FDI ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံအထိ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အခု ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက မေန႔က ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ Myanmar Investment Forum 2017 မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၃၀ မတိုင္မီ အာရွမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ ထရီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု လစ္ဟာမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး တိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ထိန္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွ်တတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ မွ်တတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိမွသာ FDI ေတြ ဝင္ေရာက္လာမယ္လို႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသြားပါတယ္။

Myanmar Investment Forum 2017 ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ မွာ ဒီေန႔ ဇြန္ ၇ ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကအခန္း က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒနဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ၊ စြမ္းအင္၊ အေဆာက္အအုံနဲ႔ လမ္းစတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္ အလမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘ႑ာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ အခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈနဲ႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)