အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရး က်ပ္သန္း ၄၀၀ သံုးစြဲ

0
728

အင္းေလးကန္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲကေန က်ပ္ သန္း ၄၀၀ သံုးစြဲေရး မေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

အင္းေလးကန္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ UMG ကုမၸဏီလီမိတက္ကေန ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ ေသာင္တူးစက္တန္ဖိုး ေပးေခ်ဖို႔ က်န္ေနတဲ့ က်ပ္ သန္း ၄၀၀ အတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲကေန က်ခံ သံုးစြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၀၀ ဘီလီယံ လ်ာထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)